تجهیزات سفر

گردشگری

تجهیزات سفر

مسافرت یکی از لذت بخش ترین قسمت خاطرات هر انسان است و در طول زندگی هر انسان بارها و بارها اتفاق خواهد افتاد .

این اتفاق تقریبا غیر قابل اجتناب بوده و به دلایل مختلف ممکن است هر فرد مجبور به مسافرت بشود .

از قدیم برای مسافرت ملزوماتی احتیاج بود که هر مسافر مجبور بود به همراه خود داشته باشد تا بتواند به مقصد برسد.

این ملزومات تماما برطرف کننده نیازهای اولیه خورد و خوراک و پوشاک بود

و تقریبا هیچ وسیله رفاهی در آن قابل کنجاندن نبود و علت آن نبودن وسیله نقلیه مناسب بود.

یعنی حیوانات باربر بیشتر از مقدار خورد و خوراک و پوشاک ضروری نمیتوانستند وسیله ای حمل کنند .

اما امروزه با پیشرفت علم ساخت تجهیزات سفری به یک صنعت بزرگ تبدیل شده.

این صنعت  تنها امکانات اولیه مارا براورده میکند بلکه رفاه کامل در آن مد نظر قرار میگیرد .

تجهیزات سفر در برگیرنده کلیه ملزومات سفر اعم از مهم و رفاهی میباشد.

Showing all 5 results