دسته بندی نشده

دسته بندی نشده ها

دسته بندی نشده ها

گروهی از محصولات هستند که هنوز در دسته مشخصی قرار نگرفته اند.
اگر در فرآیند وارد کردن مشخصات محصولات به هر دلیل مشکلی پیش بیاید .
یا اپراتور مجبور باشد تکمیل ثبت آن محصول را به وقتی دیگر موکول کند.
در این صورت آن محصول در این زیر مجموعه قرار میگیرد .
وقتی اپراتور به هر دلیل فراموش کند که دسته بندی محصولات را مشخص کند .
آن محصول به صورت خودکار جزء این دسته  قرار میگیرد.
شاید برای محصول ثبت شده هنوز دسته مشخصی تعیین نشده باشد.
یا هنوز دسته مشخصی تعریف کرده نشده باشد.
یا به دلیل ایجاد دسته های جدید انجام تغییرات در دسته بندی صورت بگیرد .
یا ممکن است تغییراتی در دسته ها ایجاد شود .

هیچ محصولی یافت نشد.