صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی
فرهنگ هر قوم شناسنامه و مایه افتخار هر قوم و ملت است .
این فرهنگ نشانه قدمت و اصالت هر کشور میباشد.

هر فرهنگ برگرفته از عادات و رسوم و تاریخ هر نژاد است .
این فرهنگ همیشه دستاوردهای مهم و متنوعی دارد.
هنرهای دستی یکی از این دستاوردهای فرهنگی بومی هر منطقه است .
که شامل لوازم زندگی و پوشاک و لوازم تزئینی در هر خانواده ایرانی است .
خانواده هایی که در گذشته زندگی کرده اند .
و الان ما میراث دار این فرهنگ و آداب و رسوم هستیم.
این دسته شامل لوازم زندگی از قبیل انواع سفالینه ها و انواع ظروف .
انواع پوشاکو منسوجات ، انواع لوازم تزئینی منزل .
و انواع محصولات فلزی و دست ساز است

هیچ محصولی یافت نشد.