کیف

مد و زیبایی

کیف

تمامی انسانها به تور ذاتی و غریزی دوست دارند که محبوب باشند و در دایره توجه دیگران قرار بگیرند .

قسمتی از این مطلب امروزه با نام خودنمایی مشخص شده است . این علاقه به خود نمایی و محبوبیت در تمامی انسانها و جود دارد .

یکی از بارزترین علائم این خود نمایی در پوشاک و سایر لوازم شخصی افراد به چشم میخورد .

این موضوع باعث شده مقوله ای به نام مد متولد شود . وظیفه مد آراسته کردن شما با توجه به سلیقه اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه شماست.

یعنی با توجه به فرهنگ و باورهای شما ،مد ،شمارا در جامعه شاخص میکند . اولین شاخصه مد در ظاهر افراد پدیدار میشود .

کیف

پوشاک که شامل کیف و کفش و لباس و انواع کلاه میباشد اولین چیزیست که شما را در بیت افراد دیگر متمایز میکند .

در این بین هر کدام از زیر مجموعه های پوشاک خود دارای زیر مجموعه های متنوع دیگریست.

وظایف اولیه تمامی این وسایل نگهداری از وسایل شخصی شماست ، اما در عین حال باید زیبا و جذاب باشند تا شما را نسبت به سایرین متمایز کنند.

Showing all 12 results