سرمایشی ؛ گرمایشی ؛ تهویه

لوازم برقی خانگی

سرمایشی گرمایشی تهویه

لوازم خانگی به دسته ای از ابزار و وسایل برقی و غیر برقی گفته میشود .
که انسان برای زندگی در محیط خانه به آنها احتیاج دارد .
این لوازم در طول تاریخ بنا به نیازها و پیشرفتهای بشر تغییر کرده .
لوازم سرمایشی گرمایشی تهویه ، محیطی مطبوع و لذتبخش برای ما میسازند.
یعنی در سرمای زمستان با تولید گرما ودر گرمای تابستان با تولید سرما .
این وسایل عموما جزء وسایل برقی منزل هستند .
به دلیل کار در ساعات طولانی شبانه روز معمولا برق زیادی مصرف میکنند.
یکی از مهمترین دغدغه های انسان صرفه جویی در مصرف انرژی است .
تولیدکنندگان لوازم برقی به تولید لوازم برقی کم مصرف روی آورده اند.
کولرهای آبی و گازی و پنکه های سقفی و معمولی جزء لوازم سرمایشی اند.
بخاری های برقی و گازی و حتی نفتی و هیترها جزء لوازم گرمایشی هستند.
وظیفه تهویه هوای داخل منزل نیز به عهده انواع هواکشها و هودها است .

Showing all 16 results