خودرو

لوازم جانبی خودرو

لوازم جانبی خودرو

این گروه شامل تمامی ملزومات خودروست .
که شامل برند های مختلف موجود در بازار خودرو کشور است .
این دسته بندی  لوازم یدکی خودرو را در بر ندارد .
این دسته بیشتر به متعلقات خودرو و لوازم زیر مجموعه آن میپردازد.
این دسته شامل انواع قفل فرمان و لوازم ایمنی داخل خودرو است .
لوازم لوکس خوردو و لوازم رفاهی داخل خودرو نیز از این دسته است .
برای سفرهای برون شهری به غیر از لوازم یدکی به این لوازم نیاز است .
همچنین سرویس به موقع خودرو ، و لوازم یدکی مناسب لازم است .
این لوازم و متعلقات آن تقریبا باید در هر خودرو وجود داشته باشد .
تا بتوان به کمک آنها مسافرتی خوب و لذت بخش داشت.
لوازم ایمنی ، لوازم تفریحی ، لوازم لوکس داخل خودروجزء این وسایل میباشد.

Showing all 1 result