تجهیزات و لوازم یدکی

تجهیزات و لوازم یدکی

تجهیزات و لوازم یدکی
این گروه از ابزاری تشکیل شده ، که جزء ضروریترین وسایل خودرو است .
تمام ابزار و وسایل ساخت بشر به مرور زمان دچار استهلاک میشوند.
و به مرور زمان  دیگر قادر با انجام وظیفه ، در مجموعه خود نیستند.
این پیوستگی در همه دستگاههای میکانیکی وجود دارد .
خرابی یا از کار افتادگی یک قطعه ، باعث متوقف شدن یک دستگاه میشود.
مثالا خرابی وسیله کوچک میتواند باعث از کار افتادگی یک موتور بزرگ گردد.
انسان برای این مشکل راه حل مناسبی دارد .
با تعویض آن قطعه ،با قطعه جدید ، کار هر مجموعه به روال عادی خود باز میگردد.
اهمیت قطعات یدکی در اینجا کاملا مشخص میشود .
زیرا اگر این قطعات نباشند با اولین خرابی یا نقص کار یک موتور متوقف میشود.

Showing all 1 result